PĒC PREČU IEGĀDĀŠANAS TIEŠSAISTES VEIKALĀ WWW.DEKOPAKA.LT , LŪSĪSIM, ATGRIEZOT PRECES, IEVĒROT ŠĀKOS NOTEIKUMUS:

  • Internetā iegādātās preces var atgriezt 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preces piegādes pircējam dienas.
  • Atgriežamajai precei jābūt oriģinālajā, glītā pārdevēja iepakojumā.
  • Precei jābūt pircēja nebojātai.
  • Precei jābūt nelietotai, nezaudējot savu preču izskatu (nesalocīta, nesaskrāpēta, nesalauzta utt.).
  • Atgriežamajai precei jābūt tādā pašā sastāvā kā pircēja saņemtajai.

LAI ATGRIEZTU PRECI:

1. Rakstiski informēt Pārdevēju, izmantojot sadaļā Kontakti norādītos saziņas līdzekļus: SAZINIETIES AR MUMS, norādot atgrieztās preces nosaukumu, pasūtījuma numuru un atgriešanas iemeslu.

2. Ja nepieciešama palīdzība, sazinieties ar mums uz kontaktu sadaļā norādīto e-pastu. pa pastu vai telefonu.

  • Pēc Jūsu pieprasījuma saņemšanas sazināsimies ar Jums 2 darba dienu laikā, lai vienotos par preces atgriešanas detaļām.
  • Pēc preces saņemšanas un pārliecināšanās, ka prece ir neizmantota, 5-10 darba dienu laikā atmaksāsim naudu tikai par preci(-ēm), neskaitot preces pārsūtīšanas izmaksas, uz Jūsu norādīto bankas kontu.

Preces ar trūkumiem tiek atgrieztas saskaņā ar ekonomikas ministra 2001.gada noteikumiem. 29. jūnijs ar rīkojumu Nr. 217 "Par priekšmetu atgriešanas un apmaiņas noteikumu apstiprināšanu" apstiprinātajiem lietu atgriešanas un apmaiņas noteikumiem:

1. Ja pircējam tika pārdota neatbilstošas kvalitātes prece un pārdevējs nav pārrunājis ar pircēju tās trūkumus, pircējam ir tiesības 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas pieprasīt no pārdevēja pēc viņa izvēles:

1.1. aizstāt neatbilstošas kvalitātes preci ar piemērotas kvalitātes preci;

1.2. attiecīgi samazināt preces cenu;

1.3. saprātīgā termiņā bez maksas novērst preces defektus;

1.4. atlīdzināt preces defektu novēršanas izdevumus, ja pārdevējs tos nav novērsis saprātīgā termiņā, patērētājs defektus novērsis pats vai ar trešo personu palīdzību;

1.5. vienpusēji lauzt pirkuma līgumu un pieprasīt atdot par preci samaksāto naudu.

2. Preces kvalitātes garantiju nosaka preces pārdevējs.

3. Preču maiņa vai atgriešana notiek pirkuma vietā vai citā pārdevēja norādītā pircējam ērtā vietā. Pircējs iesniedz pārdevējam rakstisku pieprasījumu, kurā norāda preces trūkumus un pircēja izvēli par kādu no šo noteikumu 1.punkta prasībām. Iesniegumam pievienots kases aparāta čeks vai pirkšanas-pārdošanas čeks, vai cits dokuments, kas apliecina preču pirkšanu-pārdošanu no šī pārdevēja un garantijas dokuments (ja pārdotajai precei noteikts kvalitātes garantijas termiņš).

4. Ja pircējs neiesniedz kases čeku vai citu noteiktajā kārtībā no šī pārdevēja izsniegtu preču pirkšanu-pārdošanu apliecinošu dokumentu, tiek veikta preču apmaiņa vai citas pircēja norādītās šo noteikumu 1.punktā prasības. veic tikai ar pārdevēja piekrišanu.

5. Ja starp pircēju un pārdevēju rodas domstarpības par preces kvalitāti, pārdevējam pēc pircēja rakstiska pieprasījuma saņemšanas rakstiski jāvēršas Valsts nepārtikas preču inspekcijā Ekonomikas ministrijā ( turpmāk - Valsts nepārtikas preču inspekcija) par preces kvalitāti ne vēlāk kā 3 darbdienu laikā izvērtējot un pēc rakstisku slēdzienu saņemšanas no tās nekavējoties informēt par to pircēju.

6. Ja pārdevējs nepilda šo noteikumu 1. vai 5.punktā noteiktās prasības, pircējs var vērsties Valsts nepārtikas preču inspekcijā, lai saņemtu preces kvalitātes novērtējumu, un pēc rakstisko slēdzienu saņemšanas no tās. , paziņojiet par to pārdevējam.

7. Preču kvalitātes novērtēšanas izmaksas tiek apmaksātas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

8. Pārdevējs un/vai pircējs, ja vēlas, var piedalīties preces kvalitātes novērtēšanā.

9. Lielas un smagas (vairāk nekā 10 kg svara) neatbilstošas kvalitātes preces pārdevējs pārvadā kvalitātes novērtēšanai, maiņai, remontam vai atgriešanai, ja pirkuma līgumā nav noteikts citādi. Šādu preču kvalitāti var novērtēt arī pircēja mājās.

10. Ja pārdevējs pierādīs, ka preces defekti radušies tādēļ, ka pircējs pārkāpis preces lietošanas vai uzglabāšanas noteikumus, šādas preces netiks aizstātas, defekti bez maksas netiks novērsti, un nauda netiks izņemta. atgriezās.

11. Ja pircējam nepatīk iegādātās preces forma, izmērs, krāsa, modelis vai komplektācija, viņam ir tiesības to aizstāt ar analogu preci 14 dienu laikā no nepārtikas preču pārdošanas dienas, ja pārdevējs nav noteicis ilgāku termiņu. Ja pārdevēja rīcībā nav nomaiņai piemērotas preces, pircējam ir tiesības šī punkta pirmajā daļā noteiktajā termiņā preci atgriezt pārdevējam un atgūt par to samaksāto naudu.

12. Šo noteikumu 11. punktā norādītās preces tiek apmainītas vai atdotas preces iegādes vietā vai citā pārdevēja norādītā pircējam ērtā vietā. Pircējs iesniedz pārdevējam rakstisku pieprasījumu, kurā norāda savu vēlmi. Iesniegumam pievienots kases aparāta čeks vai pirkšanas-pārdošanas čeks vai cits dokuments, kas apliecina preču pirkšanu-pārdošanu no šī pārdevēja.

13. Pircējs var izmantot šo noteikumu 11. punktā noteiktās tiesības, ja prece nav lietota, tā nav bojāta un nav zaudējusi savu komerciālo izskatu. Preces vai tās iepakojuma izskata izmaiņas, kas bija nepieciešamas preces apskatei, nav uzskatāmas par būtiskām preces izskata izmaiņām.

14. Strīda gadījumā par preces izskata izmaiņām vai preces bojājumiem pārdevējam rakstiski jāvēršas Nepārtikas preču valsts inspekcijā un, saņemot no tās rakstiskos slēdzienus, nekavējoties jāpaziņo pircējs.

Produkts pievienots vēlmju sarakstam
Produkts pievienots salīdzināšanai.

Es piekrītu vietnes noteikumiem un privātuma politikai