Preču pirkšana un pārdošana elektroniskajā veikalā www.https://dekopaka.lt/lv/dekopakalt-dovanu-dezutes-pakavimo-prekes-siuntimui-kaune noteikumiem

NOTEIKUMI

1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1. UAB "Dekopaka" pirkums, slēdzot attālinātos pārdošanas līgumus elektroniskajā veikalā www.https://dekopaka.lt/lv/dekopakalt-dovanu-dezutes-pakavimo-prekes-siuntimui-kaune (turpmāk - Dekopaka.lt) noteikumi (turpmāk - "Noteikumi") nosaka UAB "Dekopaka" preču pasūtīšanas, iegādes, atgriešanas un piegādes nosacījumus un kārtību, kā arī norāda informāciju, kas Pircējam jāsniedz saskaņā ar ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem, privātuma politiku.

1.2. Šīs preces pārdevējs ir UAB "Dekopaka", privāta juridiska persona, kuras juridiskā forma ir slēgta akciju sabiedrība, juridiskās personas kods 304442556, juridiskā adrese: K.Genio g. 16-24, 50167 Kauņa, Lietuvas Republika, dati tiek apkopoti un glabāti Juridisko personu reģistrā, tālruņa numurs +370 615 51090, (turpmāk - "Pārdevējs").

1.3. Šie Noteikumi un tiem pievienotā Privātuma politika, kas ir Noteikumu neatņemama sastāvdaļa, ir Pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka tiesības un pienākumus, atbildību, kā arī preču iegādes, apmaksas nosacījumus un kārtību. , Pircēja un Pārdevēja piegāde un atgriešana, Pircējam iegādājoties preces Dekopaka.lt. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt šos Noteikumus, ņemot vērā tiesību aktos noteiktās prasības. Pircējs par to tiek informēts vietnē Dekopaka.lt. Izmaiņas stājas spēkā no publicēšanas brīža visiem darījumiem, kas noslēgti pēc publicēšanas, tāpēc Pircējam ieteicams ar Noteikumiem iepazīties katra pirkuma laikā. Iegādājoties Dekopaka.lt, Pircējam ir jāievēro pasūtījuma veikšanas brīdī spēkā esošie Noteikumi.

1.4. Par pircēju šajos noteikumos tiek uzskatīta persona, kas reģistrējas un veic pirkumu Dekopaka.lt. Dekopaka.lt ir tiesības iegādāties:

1.4.1. darbspējīgas fiziskas personas, t.y. pilngadību sasniegušas personas, kuru rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas rīkojumu;

1.4.2. nepilngadīgas personas vecumā no 16 (sešpadsmit) līdz 18 (astoņpadsmit) gadiem ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, izņemot gadījumus, kad viņi patstāvīgi rīkojas ar saviem ienākumiem;

1.4.3. juridiskas personas;

1.4.4. visu iepriekšminēto personu pilnvarotie pārstāvji.

1.5. Pircējs, reģistrējoties vai veicot pasūtījumu, bez ierunām apliecina, ka viņam ir tiesības iepirkties elektroniskajā veikalā Dekopaka.lt. Piekrītot šiem Noteikumiem, Pircējs arī apliecina, ka Pircējs, slēdzot pirkuma līgumu, nepārkāpj trešo personu tiesības un likumīgās intereses. Pārdevējam nav juridiskas atbildības, ja šis Pircēja apstiprinājums ir pilnībā vai daļēji nepatiess vai kādā ziņā maldinošs.

1.6. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības, ja Pircējs nav pilnībā vai daļēji iepazinies ar Noteikumiem, lai gan viņam šāda iespēja tika dota.

1.7. Pircējs, izmantojot Dekopaka.lt, piekrīt šiem Noteikumiem un apņemas tos ievērot un nepārkāpt Lietuvas Republikas tiesību aktus. Ja Pircējs nepiekrīt kādai šo Noteikumu vai šo Noteikumu daļai, kopējai cenai vai tās daļai, jebkādām papildus maksām un/vai papildu izmaksām, tādā gadījumā Pircējs nedrīkst veikt pasūtījumu, nepirkt preci un neievadīt noslēdzot pirkuma-pārdošanas līgumu ar Pārdevēju.

2. PREČU PASŪTĪŠANA UN APMAKSĀ PAR PAR

2.1. Dekopaka.lt Pircējs var iegādāties visu diennakti, 7 (septiņas) dienas nedēļā.

2.2. Lai pasūtītu preces vietnē Dekopaka.lt, Pircējs var:

2.2.1. reģistrējoties šajā interneta veikalā - ievadot reģistrācijas laikā pieprasītos datus;

2.2.2. bez reģistrācijas šajā interneta veikalā.

2.3. Pircējs, kurš apmeklē Dekopaka.lt, izvēlas sev tīkamās preces, uz kuru pamata veidojas preču grozs. Pircējam, pasūtot preces Noteikumu 2.2.punktā paredzētajos veidos, attiecīgajos Pārdevēja nodrošinātajos informācijas laukos ir jānorāda preces pasūtījuma pareizai izpildei nepieciešamie Pircēja personas dati, kas nepieciešami piegādei un izvēlēto preču iegāde.

2.4. Pērkot internetā un apmaksājot preces ar pārskaitījumu vai elektronisko banku, pasūtījums tiek nodots tālākai izpildei tikai no brīža, kad nauda tiek ieskaitīta Pārdevēja bankas kontā.

2.5. Pērkot internetā un norēķinoties par precēm veikalā skaidrā naudā preces saņemšanas brīdī - līgums tiek uzskatīts par izpildāmu no brīža, kad Pircējs apstiprina savu pasūtījumu Dekopaka.lt.

2.6. Pērkot internetā un apmaksājot preces skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu, ierodoties izņemiet preces Dekopaka.lt veikalā Pramonės pr. 6, Kauņa - līgums tiek uzskatīts par izpildāmu no brīža, kad Pircējs apstiprina savu pasūtījumu Dekopaka.lt.

2.6. Pēc pasūtījuma veikšanas Pircēja norādītais e-pasts pa pastu Pārdevējs nosūta apstiprinājumu, ka Pircēja pasūtījums ir pieņemts Dekopaka.lt.

2.7. Klients var norēķināties par precēm, izmantojot kādu no Dekopaka.lt veikala sniegtajiem veidiem un nosacījumiem:

2.7.1. e-pasts banka (sistēmā montonio.lt) – tas ir avansa maksājums, izmantojot Pircēja izmantoto e-pasta adresi. banku sistēma. Lai izmantotu šo maksājuma veidu, pircējam ir jāparakstās pa e-pastu. bankas līgums ar kādu no Dekopaka.lt norādītajām bankām. Pircējs pārskaita naudu uz Pārdevēja bankas kontu. Atbildība par datu drošību šajā gadījumā gulstas uz attiecīgo banku, jo visi naudas darījumi notiek caur bankas e-pastu. banku sistēmā.

2.7.2. skaidrā naudā vai ar bankas karti, saņemot preci;

2.7.3. ar bankas pārskaitījumu – tas ir avansa norēķins, kad Pircējs pārskaita naudu uz Pārdevēja bankas kontu.

2.8. Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likumā, kā arī citos Lietuvas Republikas tiesību aktos, kas regulē šo datu apstrādi un aizsardzību. , UAB "Dekopaka" privātuma politika. Apstrādājot un aizsargājot Pircēja personas datus, Pārdevējs īstenos organizatoriskos un tehniskos pasākumus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu, izpaušanu, kā arī pret jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

3. PIRKUMA-PĀRDOŠANAS LĪGUMA SLĒGŠANA

3.1. Pērkot internetā un izvēloties apmaksāt preces ar pārskaitījumu vai izmantojot elektronisko banku, pirkuma-pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu brīdī, kad Pircējs izvēlas pērkamo preci(-es), izveido iepirkumu grozu (turpmāk tekstā). saukts par Iepirkumu grozu), noklikšķina uz saites "PASŪTĪT AR MAKSĀJUMU" un samaksā kopējo preces cenu, kas ietver visus nodokļus, kā arī papildus nodokļus un/vai citas cenā iekļautas izmaksas (piemēram, transportēšana, piegāde , pasta un citas izmaksas), ja šādi papildu nodokļi un/vai vai ir izdevumi, un nauda tiek ieskaitīta Pārdevēja bankas kontā.

3.2. Pērkot internetā un izvēloties apmaksāt preces piegādes/saņemšanas brīdī kurjeram, kurš tās piegādā skaidrā naudā vai ar bankas karti, pirkuma-pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu brīdī, kad Pircējs izvēlas preci. (s) pērkamo, izveido preču grozu (zemāk - Iepirkumu grozs) un noklikšķina uz saites "PASŪTĪT AR MAKSĀJUMA SAISTĪBU", tādējādi piekrītot kopējai preces cenai, kas ietver visus nodokļus, kā arī papildu nodokļi un/vai citas cenā iekļautās izmaksas (piemēram, pārvadāšanas, piegādes, pasta un citas izmaksas), ja ir šādas papildu maksas un/vai izmaksas.

3.3. Pērkot internetā un izvēloties apmaksāt preces savākšanas brīdī veikalā Dekopaka.lt Pramonės pr. 6, Kauņa skaidrā naudā vai ar bankas karti, pirkuma-pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu, kad Pircējs izvēlas pērkamo(-s) preci(-es), izveido preču grozu (turpmāk - Preču grozs). ) un noklikšķina uz saites "PASŪTĪT AR SAISTĪBU MAKSĀJUMU", tādējādi piekrītot kopējai preces cenai, kas ietver visus nodokļus, kā arī papildu nodokļus un/vai citas izmaksas (piemēram, pārvadāšanas, piegādes, pasta un citas izmaksas ), kas paredzēti cenā, ja šādi papildu nodokļi un/vai izmaksas ir .

3.4. Noslēdzot Pirkšanas-pārdošanas līgumu, preču sortiments, to daudzums, cena, piegādes laiks un citi nosacījumi, kas norādīti Pircēja pasūtījuma izpildes laikā, ir Pircējam un Pārdevējam saistoši, un tos var mainīt tikai saskaņā ar Pircēja pasūtījuma izpildes laikā noteiktajiem nosacījumiem. šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

3.5. Pasūtījuma laikā sniegtie dati tiek glabāti Pārdevēja datu bāzē.

4. PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces elektroniskajā veikalā Dekopaka.lt šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.

4.2. Pircējam ir tiesības šajos noteikumos noteiktajā kārtībā atteikties no pirkuma - pārdošanas līguma.

4.3. Pircējam ir tiesības atgriezt preci šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.

4.4. Pasūtītā un izveidotā Iepirkumu groza atcelšana vai koriģēšana nav iespējama.

4.5. Pircējs apņemas pieņemt pasūtītās preces un samaksāt par tām norunāto cenu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

4.6. Ja Pircējs preču piegādes laikā bez pamatota iemesla atsakās pieņemt preces, Pircējam pēc Pārdevēja pieprasījuma ir jāsedz preces piegādes izdevumi.

4.7. Reģistrējoties Dekopaka.lt un pasūtot preces, pircējs apņemas aizsargāt un nevienam neizpaust pieteikšanās datus. Pircējs apņemas aizsargāt un nenodot trešajām personām savus pieteikšanās datus Dekopaka.lt. Ja Pircējs pazaudē savus pieteikšanās datus, viņam nekavējoties rakstiski jāinformē Dekopaka.lt, izmantojot sadaļā "Kontakti" norādītos saziņas līdzekļus. Pārdevējs nav atbildīgs par trešo personu darbībām, kas veiktas pēc Pircēja pieslēgšanās datu izmantošanas.

5. PĀRDEVĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. Ja Pircējs jebkādā veidā cenšas kaitēt Dekopaka.lt darba stabilitātei, datu drošībai vai pārkāpj citus Pircēja pienākumus, kas paredzēti Noteikumos un Lietuvas Republikas tiesību aktos, tad Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma atcelt Pircēja reģistrāciju vai citādi ierobežot lietošanas iespējas Dekopaka.lt.

5.2. Kad Pircējs, saņemot preci, izvēlas norēķināties par preci skaidrā naudā vai ar bankas karti vai ja Pircējs par Preci veic priekšapmaksu un Pārdevējam neizdodas sazināties ar Pircēju noteiktajā termiņā atbilstoši izvēlētajam piegādes veidam. , tad Pārdevējam ir tiesības atcelt pasūtījumu un atgriezt to uz Dekopaka.lt. Ja par precēm tika veikta priekšapmaksa, šajā gadījumā par preci samaksātā nauda tiek atgriezta Pircējam 14 (četrpadsmit) dienu laikā, atskaitot Pārdevēja samaksātās bankas komisijas par veiktajiem bankas pārskaitījumiem, kā arī preci. piegādes maksa, ja tāda tika piemērota.

5.3. Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircējam iespēju pareizi izmantot Dekopaka.lt pakalpojumus, kuru darbības nosacījumus nosaka šie Noteikumi.

5.4. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja iegādātās preces ar Pircēja izvēlēto piegādes veidu, pamatojoties uz šajos Noteikumos noteiktajiem nosacījumiem.

5.5. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja tiesības uz privātumu attiecībā uz viņa personisko informāciju.

5.6. Preces nosaukums un galvenās īpašības ir norādītas Pārdevēja interneta veikalā, kurā prece tiek iegādāta, un/vai uz preces un/vai preces iepakojumā.

6. PREČU CENAS

6.1. Preču un citu pakalpojumu cenas (ieskaitot, bet ne tikai, papildu nodokļus un/vai citas izmaksas (piemēram, transportēšanas, piegādes, pasta un citas izmaksas) ir norādītas eiro ar PVN Dekopaka.lt un gala pasūtījumā logs.Pārdevējs ir PVN maksātājs.

7. PREČU PIEGĀDE

7.1. Pasūtot preces, pircējs apņemas norādīt precīzu preces piegādes adresi. Par preču piegādi tiek piemērota maksa, kas tiek pievienota preču cenai, kas norādīta elektroniskā veikala Dekopaka.lt mājaslapā un ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī. Piegādes maksa var būt gan fiksēta, gan atkarīga no Pircēja pasūtītās preces vērtības vai svara.

7.2. Pircējam preces jāpieņem pašam. Ja Pircējs nevar saņemt preci pats, bet preces tiek piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Pircējam nav tiesību izvirzīt pretenzijas par piegādāto preci nepareizai personai.

7.3. Pārdevējs piegādā preces Pircējam saskaņā ar preču aprakstos norādītajiem termiņiem. Preču piegādes termiņš tiek skaitīts no nākamās darba dienas pēc Pasūtījuma apstiprināšanas no Pārdevēja puses. Šie noteikumi ir provizoriski. Tie neattiecas arī uz gadījumiem, kad Pārdevēja noliktavā nav nepieciešamo preču, un Pircējs tiek informēts par viņa pasūtīto preču iztrūkumu. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var aizkavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šajā gadījumā Puses pieliks visas pūles, lai saskaņotu piegādes noteikumus un citus nosacījumus. Ja Pārdevējs nepiegādā preci papildu termiņā un ja Pārdevējs un Pircējs, savstarpēji vienojoties, nevienojas citādi, Pircējs var izmantot šajos Noteikumos noteiktās tiesības - atteikties no preces pirkšanas - pārdošanas līguma (gadījumā punktā) vai atteikt pasūtījumu (3.2. vai 3.3. punkta gadījumā). Ja par precēm tika veikta priekšapmaksa, par preci samaksātā nauda tiek atgriezta Pircējam 14 (četrpadsmit) dienu laikā.

7.4. Ja Dekopaka.lt ir atzīmēts, ka pienāk noteikta prece un ir nosaukts provizoriski plānotais preces pienākšanas datums, Pircējam ir tiesības atstāt savu e-pasta adresi, ar kuru Pārdevējs nosūtīs informāciju par preces pienākšanu. Preces tiek piegādātas klientam vienā no izvēlētajiem veidiem, kas norādīti Dekopaka.lt mājaslapā un ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī.

7.5. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja prece Pircējam netiek piegādāta vai tiek piegādāta novēloti Pircēja vainas vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. .

7.6. Visos gadījumos, kad pircējs piegādes/saņemšanas laikā konstatē iepakojuma pārkāpumus, neatbilstības piegādāto preču komplektācijā (sortimentā), daudzumā, pircējam ir jānorāda kurjera vai pasta nodaļas, vai preces izsniedzēja atbildīgā darbinieka komentāri. , sūtījuma piegādes dokumentā vai sastādīt atsevišķu aktu par šiem pārkāpumiem. Pircējam tas jādara kurjera vai pasta darbinieka vai atbildīgā darbinieka klātbūtnē. Ja pircējs nepārbauda iepakojumu, piegādātās preces komplektāciju (sortimentu), daudzumu un ja šie defekti nav norādīti kurjera vai pasta nodaļas, vai atbildīgā darbinieka izsniegtajā pakas piegādes dokumentā, paka tiek izņemta. uzskatāms par piegādātu labā stāvoklī un nebojāts.

8. PREČU KVALITĀTE

8.1. Katras Dekopaka.lt pārdotās preces īpašības un dati kopumā ir norādīti katrai precei pievienotajā preces aprakstā.

8.2. Pārdevējs neatbild par to, ka interneta veikala Dekopaka.lt fotogrāfijās redzamās preces ar dažādiem parametriem (t.sk., bet ne tikai, to izmērs, forma, krāsa u.c.) var neatbilst reālajiem parametriem. preču iegādes dēļ Pircēja izmantotā displeja īpašību vai citu tehnisku iemeslu dēļ. Pirms pirkuma-pārdošanas līguma noslēgšanas Pircējam jāiepazīstas ar preces aprakstu.

8.3. Atsevišķām precēm ir noteikts derīguma termiņš, kas norādīts uz preces iepakojuma.

8.4. Gadījumos, kad, pamatojoties uz tiesību aktiem, konkrētām precēm ir noteikts konkrēts derīguma termiņš, Pārdevējs apņemas šādas preces pārdot Pircējam tā, lai viņam tiktu dota reāla iespēja tās izmantot līdz preču lietošanas beigām. derīguma termiņš.

9. PREČU ATGRIEŠANA

9.1. Pārdotās preces defekti tiek novērsti, kvalitatīvu preču maiņa/atgriešana, nekvalitatīvu preču maiņa/atgriešana saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 97/7/EK "Par patērētāju tiesību aizsardzību saistībā ar distances tirdzniecības līgumiem", kas izdota. Lietuvas Republikas ekonomikas ministra 2001.g. 17. augusts ar rīkojumu Nr. 258 apstiprināto noteikumu par preču pārdošanu un pakalpojumu sniegšanu, ja līgumi tiek slēgti, izmantojot sakaru līdzekļus, Lietuvas Republikas valdības 2014.g. 22. jūlijs ar lēmumu Nr. 738 apstiprinātie "Mazumtirdzniecības noteikumi", Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.366.p. "Preču pārdošana saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti, izmantojot sakaru līdzekļus" un citi spēkā esošie Lietuvas Republikas tiesību akti. Visos gadījumos nauda par atgriezto preci tiek pārskaitīta tikai uz maksātāja bankas kontu.

9.2. Pircējs var atgriezt kvalitatīvu preci un atgūt par to samaksāto naudu (naudas atdošanas garantija) 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces piegādes dienas, ja kvalitatīva prece tiek atgriezta saskaņā ar šo noteikumu nosacījumiem.

9.3. Lai atgrieztu kvalitatīvu preci(-es) saskaņā ar 8.2. punktā, Pircējam jāaizpilda preču atgriešanas dokuments. Pircējs to var izdarīt 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces piegādes Pircējam dienas, rakstiski informējot Pārdevēju pa sadaļā Kontakti norādītajiem saziņas līdzekļiem, norādot atgriežamās preces nosaukumu, pasūtījumu. numurs un atgriešanas iemesls.

9.4. Atgriežot kvalitatīvas preces, jāievēro šādi nosacījumi:

9.4.1. atgrieztajai precei jābūt oriģinālajā, glītā iepakojumā;

9.4.2. precei jābūt Pircēja nebojātai;

9.4.3. precei jābūt nelietotai, nezaudējot savu preces izskatu (etiķetes neskartas, aizsargplēve nav norauta utt.).

9.4.4. atgrieztajai precei jābūt tādā pašā komplektācijā, kādā Pircējs to saņēma;

9.4.5. atgriežot preci, nepieciešams uzrādīt pirkuma dokumentu, garantijas talonu (ja tāda tika izsniegta) un aizpildītu atgriešanas dokumentu.

9.5. Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja nav ievēroti šajos Noteikumos noteiktie preču atgriešanas nosacījumi.

9.6. Kvalitatīvas un nekvalitatīvas preces var atgriezt pēc Pircēja izvēles:

9.6.1. ar kurjeru - kurjera ierašanās, pakas saņemšana Pircēja norādītajā adresē un piegāde Dekopaka.lt administrācijai;

9.6.2. caur pakomātu pašapkalpošanās termināļiem, pasta nodaļām - Pircējs patstāvīgi atgriež Preces Dekopaka.lt administrācijai jebkurā pakomātā vai pasta nodaļā pēc savas izvēles;

9.6.3. pēc piegādes preces tiek patstāvīgi atgrieztas Dekopaka.lt administrācijai.

9.7. Atgriežot vai apmainot kvalitatīvas preces, pirms nav pagājušas 14 (četrpadsmit) dienas kopš Pircēja preces saņemšanas, Pircējam netiek atlīdzināti viņa pārdevējam samaksātie piegādes izdevumi, kā arī Pircējs apmaksā visas piegādes izmaksas, kas saistītas ar preces saņemšanu. kvalitatīvu preču atgriešana un/vai maiņa.

9.8. Pārdevējs atlīdzina Pircējam izdevumus par preces ar trūkumiem atgriešanu Lietuvas Republikā, būdams pārliecināts, ka Pircējs preci atgrieza tieši neatbilstošas kvalitātes dēļ, saskaņā ar šo Noteikumu nosacījumiem un Lietuvas Republikas tiesību aktiem.

9.9. Likumā noteiktā produkta garantija ir 24 mēneši, ja precei nav derīguma termiņa.

10. INFORMĀCIJAS APMAIŅA. SŪDZĪBAS IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

10.1. Pārdevējs informē Pircēju, izmantojot reģistrācijas formā norādīto e-pastu. e-pasta adresi, un Pircējs var izmantot visus saziņas līdzekļus, kas norādīti interneta veikala Dekopaka.lt sadaļā "Kontakti".

10.2. Visas pretenzijas var iesniegt UAB "Dekopaka" pa e-pastu info@dekopaka.lt vai rakstveidā UAB "Dekopaka", K.Genio g. 16-24, Kauņa, Lietuvas Republika, vai pa tālruni 8 615 51090.

10.3. Pārdevējam ir tiesības sūdzības izskatīt 14 (četrpadsmit) dienu laikā no to saņemšanas dienas, ja vien Lietuvas Republikas tiesību aktos nav noteikti citi termiņi. Sarežģītu lietu gadījumā šis termiņš var tikt pagarināts vēl par 15 (piecpadsmit) dienām. Atbildes uz sūdzībām Pircējiem tiek sniegtas pa e-pastu vai tālruni, vai uz Pircēja norādīto adresi.

11. PIRCĒJA UN PĀRDEVĒJA ATBILDĪBA

11.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas anketā norādīto datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas veidlapā norāda neprecīzus datus, Pārdevējs neatbild par no tā izrietošajām sekām un iegūst tiesības prasīt atlīdzību par Pircējam nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem.

11.2. Reģistrētais Pircējs ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu drošību un jānodrošina, lai tie netiktu nodoti trešajām personām. Ja elektroniskā veikala Dekopaka.lt sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kura ir pieslēgusies elektroniskajam veikalam, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus, Pārdevējs uzskata šo personu par Pircēju.

11.3. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot elektronisko veikalu Dekopaka.lt

11.4. Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, ja zaudējumi rodas tādēļ, ka Pircējs nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, lai gan viņam tāda iespēja tika dota.

11.5. Ja Pārdevēja interneta veikalā Dekopaka.lt ir saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai privātpersonu elektroniskajām vietnēm, Pārdevējs nav atbildīgs par tajās esošo informāciju vai darbībām, neuzrauga un nekontrolē šīs vietnes un nepārstāv tās. uzņēmumiem vai privātpersonām.

11.6. Zaudējumu gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei nodarītos zaudējumus Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā un pamatojumā.

12. TIRDZNIECĪBA UN INFORMĀCIJA

12.1. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var uzsākt dažāda veida akcijas interneta veikalā Dekopaka.lt, mainīt to nosacījumus vai pārtraukt tās saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem.

12.2. Pārdevējs visus ziņojumus nosūta, izmantojot Pircēja reģistrācijas veidlapā norādītos saziņas līdzekļus.

12.3. Pārdevējs nav atbildīgs, ja pircējs nesaņem informāciju vai apstiprinājuma ziņojumus, kas nosūtīti sakarā ar interneta pieslēgumu, e-pastu. pasta pakalpojumu sniedzēju tīkla kļūmes.

12.4. Ja pircējs nevēlas saņemt piedāvājumus par viņu vai ja viņš vēlas mainīt jaunumu abonēšanas iestatījumus, viņš to var izdarīt pats, ielogojoties savā kontā. Ja Pircējs nevēlas, Pārdevējs neizmantos Pircēja personas datus mārketinga nolūkos un nesūtīs Pircējam reklāmas vai informatīvus ziņojumus, izņemot tos, kas nepieciešami Pircēja iesniegtā pasūtījuma izpildei.

13. KOMENTĀRU IZVIETOŠANA

13.1. Pircējam ir tiesības izteikt savu viedokli par interneta veikalā esošajām precēm, rakstot atsauksmē komentārus.

13.2. Pircējs piekrīt un garantē, ka komentāru saturs atbildīs šādām prasībām:

13.2.1. būs patiess un precīzs, attiecas tikai uz produktu, par kuru komentē;

13.2.2. nebūs reklāmas rakstura;

13.2.3. nebūs maldinošs vai aizskarošs, kā arī netiks lietotas rupjības;

13.2.4. nepārkāps Pārdevēja vai trešo personu tiesības;

13.2.5. nepārkāps Lietuvas Republikas likumu un to pavadošo tiesību aktu prasības.

13.3. Pārdevējs patur tiesības pēc saviem ieskatiem noņemt jebkādus Pircēja komentārus, kas neatbilst augstāk minētajām prasībām.

13.4. Pircējs uzņemas pilnu atbildību, ja viņa rīcība neatbilst komentāru ievietošanas prasībām.

14. LĪGUMA NOTEIKUMI UN KĀRTĪBA

14.1. Pircējam ir tiesības atkāpties no attālinātā pirkšanas un pārdošanas līguma, kas noslēgts ar Pārdevēju ("Līgums"), nenorādot iemeslu un neradot izmaksas, kas nav noteiktas Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.22811. pantā. Līguma atteikuma termiņš beigsies 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Pircējs vai Pircēja norādītā persona, kas nav pārvadātājs, saņēma preci vai pēdējo preci (ja ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru lietotājs pasūta vairāk nekā vienu preci vienā pasūtījumā un tās tiek piegādātas atsevišķi), vai pēdējo partiju vai daļu (ja tiek noslēgts līgums, saskaņā ar kuru preces tiek piegādātas dažādās partijās vai daļās). Lai izmantotu tiesības atkāpties no Līguma, Pircējam savs lēmums atkāpties no Līguma ir jāpaziņo Pārdevējam, iesniedzot nepārprotamu paziņojumu (rakstiski uz Līgumā norādīto adresi vai uz e-pasta adresi info@ https://dekopaka.lt/lv/dekopakalt-dovanu-dezutes-pakavimo-prekes-siuntimui-kaune), norādot preci, kuru vēlas atgriezt, un tās pasūtījuma numuru). Pircējs var izmantot Lietuvas Republikas tiesību aktos noteikto atteikuma formu, taču tas nav obligāti. Lai ievērotu atteikuma termiņu, pietiek ar to, ka Pircējs pirms atteikuma termiņa beigām nosūta paziņojumu, ka izmanto savas tiesības atkāpties no Līguma.

14.2. Ja Pircējs atkāpjas no Līguma, Pārdevējs nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Pircējs ir paziņojis par savu lēmumu atkāpties no Līguma, atgriež Pircējam no Pircēja saņemto naudu, ieskaitot piegādi. izmaksas. Pārdevējs šādu atgriešanu veic, izmantojot to pašu maksāšanas veidu, ko pircējs izmantoja, veicot sākotnējo maksājuma darījumu, izņemot gadījumus, kad nauda tiek samaksāta kurjeram preces piegādes/saņemšanas laikā vai preces saņemot neatkarīgi no Dekopakas. lt veikals Pramonės pr. 6, Kauņa - šajā gadījumā nauda tiek atgriezta vai nu uz bankas kontu, vai pa pastu, jebkurā gadījumā Pircējam nav jāmaksā ar šādu atmaksu saistītie maksājumi.

14.3. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ko izraisījušas darbības, kas nav nepieciešamas, lai noteiktu preces raksturu, īpašības un darbību. Pienākums atgriezt preci paliek Pircējam.

15. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

15.1. Šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem un tiesību aktiem.

15.2. Šie noteikumi un attiecības starp Pusēm saistībā ar šiem noteikumiem tiek piemērotas un interpretētas, pamatojoties uz Lietuvas Republikas tiesību aktiem.

15.3. Visas domstarpības, kas rodas no šo noteikumu izpildes, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja vienoties neizdodas, strīdi tiek risināti Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

15.4. Pieprasījumu/sūdzību par mūsu interneta veikalā Dekopaka.lt iegādātajām precēm vai pakalpojumiem varat iesniegt arī Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienestam (Viļņas iela 25, 01402 Viļņa, e-pasts tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, fakss 8 5 279 1466, tīmekļa vietnē www.vvtat.lt) vai aizpildiet pieteikuma anketu EGS platformā http://ec.europa.eu/odr/.

15.5. Puses ir atbrīvotas no šajos Noteikumos noteikto saistību izpildes, ja tās nevar izpildīt neparedzētu apstākļu dēļ, kurus Puses nevar ietekmēt, tostarp:

15.5.1 ugunsgrēks, sprādziens, vētras un citas dabas katastrofas un dabas spēki, kas traucē izpildīt uzņemtās saistības vai aizkavē to izpildi;

15.5.2. notikums vai apstāklis, kuru Līgumslēdzēja puse (Puses) nevar kontrolēt un kas kavē uzņemto saistību izpildi vai aizkavē to izpildi;

15.5.3. Valdības vai iestāžu darbības, kas kavē vai aizkavē uzņemto saistību izpildi.

Papildinājums Dekopaka.lt pirkšanas un pārdošanas noteikumiem

PRIVĀTUMA POLITIKA

I. PAMATJĒDZIENI

1. Uzņēmums vai Personas datu pārzinis - UAB "Dekopaka", slēgta akciju sabiedrība, kas izveidota un darbojas saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem, kuras juridiskās personas kods ir 304442556, juridiskā adrese K. Genio g. 16 – 24, 50167 Kauņa, Lietuvas Republika, adrese korespondencei - Pramonės pr. 6, 51267, Kauņa, Lietuvas Republika, dati tiek apkopoti un glabāti Juridisko personu reģistrā (valsts uzņēmums "Registrų centras", Kauņas filiāle), kas ir Elektroniskā veikala administrators.

2. Klients vai Datu subjekts - rīcībspējīga pilngadīga, t.i. t.i. 18 (astoņpadsmit) vai vairāk gadus veca fiziska persona vai nepilngadīga rīcībspējīga persona, kura ir vismaz 16 (sešpadsmit) gadus veca un kurai ir vecāku vai aizbildņu piekrišana (izņemot emancipācijas gadījumu), kura izmanto Sabiedrības Elektroniskā veikala pakalpojumus, kuras personas datus Uzņēmums apstrādā saskaņā ar šo Privātuma politiku un Lietuvas Republikas likumiem un citiem tiesību aktiem, kas regulē personas datu tiesisko aizsardzību.

3. Elektroniskais veikals - Sabiedrības elektroniskais veikals plkst www.https://dekopaka.lt/lv/dekopakalt-dovanu-dezutes-pakavimo-prekes-siuntimui-kaune.

4. Pakalpojumi – visi Sabiedrības sniegtie pakalpojumi.

5. Personas dati - jebkura informācija, kas saistīta ar fizisku personu - Datu subjekts, kura identitāte ir zināma vai to var tieši vai netieši noteikt, izmantojot tādus datus kā personas kodu, vienu vai vairākas fiziskas, fizioloģiskas, psiholoģiskas, ekonomiskas, kultūras vai pazīmes sociālais raksturs.

6. Personas datu apstrāde - jebkura darbība, kas tiek veikta ar personas datiem: vākšana, ierakstīšana, uzkrāšana, uzglabāšana, klasificēšana, grupēšana, savienošana, maiņa (papildināšana vai labošana), nodrošināšana, publicēšana, izmantošana, loģiskās un/vai aritmētiskās darbības, meklēšana , izplatīšana, iznīcināšana vai cita darbība vai darbību kopums.

7. Partneris - juridiska persona, kas sniedz Sabiedrībai ar Sabiedrības darbību saistītus pakalpojumus vai pārdod tai preces, vai veic kopīgus projektus ar Sabiedrību, tai skaitā, bet ne tikai, mārketinga kampaņas, kopīgas pārdošanas kampaņas, lojalitātes programmas. uc, plašsaziņas līdzekļos , tīmekļa lapās, Elektroniskajā veikalā, mazumtirdzniecības veikalos, mazumtirdzniecības ķēdēs utt.

8. Sīkdatne - atbilstošs fails ar unikālu identifikācijas numuru, kas tiek pārsūtīts no Elektroniskā veikala vietnes uz Elektroniskā veikala apmeklētāja datora cieto disku, lai Elektroniskā veikala administrators varētu identificēt apmeklētāja datoru un redzēt viņa darbību Elektroniskajā veikalā, kā arī uzturēt pareizu Elektroniskā veikala funkcionalitāti .

9. Tiešais mārketings - darbība, kuras mērķis ir piedāvāt preces vai pakalpojumus fiziskām personām pa pastu, telefonu vai citādā tiešā veidā un/vai lūgt viņu viedokli par piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem.

10. Privātuma politika - nozīmē šo dokumentu, kas nosaka Personas datu apstrādes principus un noteikumus, izmantojot Elektroniskā veikala pakalpojumus.

11. Konts - galvenie dati Klienta pieslēgšanai Elektroniskajam veikalam, kas sastāv no vienas e-pasta adreses un Paroles.

12. Parole ir unikāla Klienta izveidota ciparu, burtu vai ciparu un burtu vai citu simbolu kombinācija, kuru var izmantot, lai pieslēgtos Interneta veikalam.

II. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

13. Klients piešķir Sabiedrībai tiesības veikt visas Personas datu apstrādes darbības šajā Privātuma politikā paredzētajā apjomā un nolūkos.

14. Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas Fizisko personu datu tiesiskās aizsardzības likumu un citiem personas datu apstrādi un aizsardzību regulējošiem tiesību aktiem, šo Privātuma politiku, Uzņēmuma iekšējo Personas datu apstrādes kārtību.

15. Uzņēmumā Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar šādiem principiem:

15.1. Personas dati tiek vākti noteiktiem un likumīgiem mērķiem;

15.2. Personas dati tiek apstrādāti precīzi, godīgi un likumīgi;

15.3. Personas dati ir derīgi un tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams to vākšanai un turpmākai apstrādei;

15.4. Personas dati tiek pastāvīgi atjaunināti;

15.5. Personas dati tiek glabāti tādā formā, lai Datu subjekta identitāti varētu noteikt ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams nolūkiem, kādiem šie dati tika vākti un apstrādāti.

15.6. Visa informācija par Personas datiem ir konfidenciāla;

15.7. Klienta personas dati un personiskā informācija netiks izmantoti nelikumīgiem mērķiem.

16. Tiek uzskatīts, ka Klients ir iepazinies ar aktuālo Privātuma politikas redakciju un piekrīt tai, veicot pirkumu Elektroniskajā veikalā. Ja Klients nepiekrīt kādai Privātuma politikas vai Privātuma politikas daļai, šajā gadījumā Klients nedrīkst veikt pasūtījumu vai iegādāties preci Interneta veikalā.

17. Privātuma politiku var apskatīt Interneta veikalā un izdrukāt jebkurā laikā. Privātuma politika var tikt mainīta, papildināta vai atjaunināta pēc Uzņēmuma ieskatiem. Jaunā Privātuma politikas versija tiek publicēta Elektroniskajā veikalā.

18. Klients var veikt pasūtījumu Elektroniskajā veikalā bez reģistrācijas, vai pēc reģistrēšanās Elektroniskajā veikalā caur savu Kontu.

19. Sākotnējās reģistrācijas laikā Elektroniskajā veikalā, izmantojot Kontu, Klientam ir jānorāda sava e-pasta adrese un jāizdomā droša Parole, kā arī jāiesniedz Elektroniskajam veikalam precīzi Personas dati. Klients ir atbildīgs par to pareizību. Pēc Konta izveidošanas Klientam tiek piešķirts identifikācijas kods.

20. Lietojot Pakalpojumus, kā arī iepērkoties Elektroniskajā veikalā, Klientam vienmēr ir jāiesniedz Elektroniskajam veikalam precīzi Personas dati un ir atbildīgs par to pareizību.

21. Klientam ir tiesības jebkurā laikā mainīt un papildināt Kontā esošos Personas datus vai vērsties elektroniskajā veikalā ar lūgumu atcelt Kontu.

22. Klients nedrīkst izpaust Paroli trešajām personām un glabāt to drošībā, pretējā gadījumā visa ar to saistītā atbildība gulstas uz Klientu.

III. PERSONAS DATU VĀKŠANA, IZMANTOŠANA, LABOŠANA UN UZGLABĀŠANA

23. Sabiedrība respektē katra Klienta tiesības uz privātumu. Klienta personas dati (t.y. vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, preces/pakalpojuma piegādes adrese, vecums/dzimšanas gads, preces/pakalpojuma maksājuma rekvizīti (bankas konta numurs, maksājuma veids u.c.), pirkumu vēsture, kā arī , Klienta piekrišanas gadījumā vecums, dzimums, dzimšanas datums, dzīvesvieta) tiek vākti un apstrādāti šādiem mērķiem:

23.1. E-komercijas nolūkos. Tiek apstrādāti šādi Personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, preces/pakalpojuma piegādes adrese, vecums/dzimšanas gads, IP adrese, preces/pakalpojuma apmaksas dati. E-komercijas nolūkos izmantoto personas datu glabāšanas laiks ir 5 (pieci) gadi no pēdējās pieslēguma Interneta veikalam dienas, izņemot Privātuma politikas 29. punktā paredzētos gadījumus.

23.2. Tiešā mārketinga nolūkos. Tiek apstrādāti šādi personas dati: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, adrese, vecums, dzimums, dzimšanas datums, dzīvesvieta. Tiešā mārketinga nolūkos izmantoto personas datu glabāšanas ilgums ir 5 (pieci) gadi no pēdējās pieslēguma Elektroniskajam veikalam dienas, izņemot Privātuma politikas 29.punktā paredzētos gadījumus.

24. Klients var dot savu piekrišanu savu personas datu (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, adrese, vecums, dzimums, dzimšanas datums, dzīvesvieta) apstrādei Tiešā mārketinga nolūkos. Ja pēc piekrišanas došanas savu datu apstrādei Tiešā mārketinga nolūkos, kā arī tiešā mārketinga ziņojumu saņemšanai (e-ziņas ar piedāvājumiem un rakstiem, SMS ziņas), Klients vairs nevēlas to darīt un informē Sabiedrību par to tālāk norādītajā veidā, Sabiedrība vairs neapstrādās viņa Personas datus tiešā mārketinga nolūkos un nesūtīs Klientam nekādus elektroniskus jaunumus, izņemot informāciju, kas saistīta ar Klienta pasūtījumu.

25. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt 24. punktā sniegto piekrišanu Sabiedrībai veikt Klienta Personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, iesniedzot attiecīgu paziņojumu Sabiedrībai pa e-pastu info@dekopaka.lt vai pa tālruni 8 (615) 510 90 un skaidri norādot, ka atsauc savu piekrišanu savu Personas datu izmantošanai tiešā mārketinga nolūkos un nevēlas saņemt nekādus Tiešā mārketinga ziņojumus (e-ziņas ar piedāvājumiem un rakstiem , SMS ziņas). Tāpat Klients var atsaukt savu piekrišanu savu Personas datu izmantošanai tiešā mārketinga nolūkos, veicot skaidras izmaiņas savā Kontā. Klientam ir tiesības īstenot savas tiesības iebilst pret Klienta Personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, ierodoties Sabiedrības galvenajā mītnē plkst. K.Genio g. 16 - 24, Kauņa. Tiešā mārketinga ziņojumu sūtīšana tiek pārtraukta ar Klienta skaidri norādīto e-pastu un/vai tālruņa numuru.

26. Klientam ir arī iespēja atteikties izmantot savas tiesības iebilst pret Klienta Personas datu apstrādi Tiešā mārketinga nolūkos, noklikšķinot uz attiecīgās saites katrā nosūtītajā e-pastā.

27. Klientam kā Datu subjektam ir šādas zemāk uzskaitītās tiesības saistībā ar Klienta Personas datu apstrādes kārtību:

27.1. saņemt no Sabiedrības informāciju par Klienta Personas datu apstrādi, iepazīties ar viņa Personas datiem un to apstrādes veidu;

27.2. saņemt informāciju no Sabiedrības, no kādiem avotiem un kādi Klienta personas dati ir vākti, kādam nolūkam tie tiek apstrādāti, kādiem saņēmējiem dati tiek sniegti un ir sniegti vismaz pēdējo 1 (vienu) gadu;

27.3. pieprasīt Klienta Personas datu labošanu, iznīcināšanu vai viņa Personas datu apstrādes apturēšanu, izņemot uzglabāšanu, ja Personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot Lietuvas Republikas Fizisko personu datu tiesiskās aizsardzības likumu un citus likumus.

28. Īstenojot savas 27. punktā paredzētās tiesības, Klientam jāuzrāda pase, personas apliecība vai autovadītāja apliecība. Sabiedrība reizi gadā Datu subjektam bez maksas sniedz informāciju par apstrādātajiem Datu subjekta Personas datiem. Klients savas 27. punktā paredzētās tiesības var īstenot, nosūtot e-pastu uz info@dekopaka.lt vai uz Sabiedrības juridiskās adreses adresi. Uzņēmumam ir tiesības labot, mainīt, dzēst Personas datus vai pārtraukt Personas datu apstrādi tikai pēc tam, kad ir identificēta Klienta, kurš pieteicies, identitāte.

29. Klienta Personas dati netiek sniegti trešajām personām, izņemot šādos gadījumos:

29.1. Kad ir saņemta Klienta piekrišana, kā norādīts šajā Privātuma politikā;

29.2. Personas dati e-komercijas nolūkos tiek sniegti Partneriem, kuri sniedz Sabiedrībai ar Sabiedrības darbību saistītus pakalpojumus;

29.3. kompetentajām iestādēm Lietuvas Republikas likumos un tiesību aktos paredzētajos gadījumos.

30. Klients apzinās savas tiesības nepiekrist savu personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos, t.y. Klientam ir tiesības nekavējoties vai vēlāk izteikt nepiekrišanu.

31. Klients piekrīt, ka viņa Personas dati tiks nodoti Partneriem, izpildot Klienta pasūtījumu, kas iesniegts Elektroniskajā veikalā, kā arī tad, kad Uzņēmums sniedz Klientam Pakalpojumus, kā arī Sabiedrības Partneriem, kā norādīts punktā. 29.

32. Ja Klients nepiekrīt Privātuma politikai, Klients nevarēs izmantot Elektroniskā veikala pakalpojumus. Klients savu nepiekrišanu šai Privātuma politikai var izteikt 25. punktā noteiktajā kārtībā.

33. Uzņēmums īsteno organizatoriskus un tehniskos pasākumus, lai aizsargātu Personas datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, pārveidošanas, izpaušanas, kā arī no jebkuras citas nelikumīgas apstrādes. Uzņēmuma piemēroto personas datu aizsardzības pasākumu līmenis atbilst Lietuvas Republikas likuma prasībām. Klienta personas dati tiek šifrēti no viņa autorizācijas brīža Interneta veikalā. Pirkuma procedūra tiek veikta, izmantojot https:// protokolu. Personas datiem ir piekļuve tikai Sabiedrības pilnvarotām personām.

34. Klients piekrīt, ka gadījumos, kad tas ir nepieciešams saskaņā ar kompetento iestāžu norādījumiem un/vai Klienta Personas dati var būt izmantoti nelikumīgu darbību veikšanai, vai ir pamatotas aizdomas par identitātes zādzību, par kuru kompetentā iestāde tiesībsargājošās iestādes veic pirmstiesas izmeklēšanu, vai pastāv citi leģitīmi iemesli vai mērķi, viņa Personas dati Sabiedrības serveros tiktu glabāti ilgāk, nekā noteikts šajā Privātuma politikā.

35. Saņemot Datu subjekta norādījumu vai pieprasījumu saistībā ar Personas datu apstrādi, Sabiedrība ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā sniedz Klientam atbildi, apmierinot pieprasījumu/norādījumu vai atsakoties to darīt ar iemeslu. no Datu subjekta pieprasījuma datuma. Ja Datu subjekts vēlas, atbilde jāsniedz rakstiski.

36. Lai Sabiedrība varētu piedāvāt Klientam pilnvērtīgus pakalpojumus Elektroniskajā veikalā, ar Klienta piekrišanu informācija tiek ierakstīta Klienta datorā (ierīcē) Sīkdatnēs (eng. cepumi), kas tiek izmantots, lai identificētu Klientu kā iepriekšējo Elektroniskā veikala lietotāju, apkopojot statistiku par Elektroniskā veikala apmeklējumiem, informāciju par iepirkumu grozu. Klients jebkurā laikā var apskatīties, kādi sīkfaili tiek saglabāti, un var izdzēst dažus vai visus saglabātos sīkfailus. Klientam ir tiesības nepiekrist Sīkdatņu ierakstīšanai un izmantošanai Klienta datorā (ierīcē), taču šajā gadījumā atsevišķas Elektroniskā veikala funkcijas Klientam var nebūt pieejamas. Klients var atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot sava interneta pārlūkprogrammas iestatījumus vai sazinoties ar Sabiedrību 25. punktā noteiktajā kārtībā.

37. Lai uzzinātu vairāk par sīkfailiem, piemēram, kā tos pārvaldīt vai dzēst, varat apmeklēt www.allaboutcookies.org, kā arī Personas datu valsts inspekcijas ieteikumi http://ada.lt/images/cms/File/naujienu/slapuk_DS.pdf.

IV. CITI NOTEIKUMI

38. Uzņēmumam ir tiesības pilnībā vai daļēji mainīt vai papildināt "Privātuma politiku". Privātuma politikas papildinājumi vai izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas dienas, t.i. t.i. no dienas, kad tie publicēti Elektroniskajā veikalā.

39. Jautājumu gadījumā zvaniet +370 615 51090 vai e-pastu pa pastu info@dekopaka.lt

Produkts pievienots vēlmju sarakstam
Produkts pievienots salīdzināšanai.

Es piekrītu vietnes noteikumiem un privātuma politikai